Audyt kadrowo-płacowy

Audyt kadrowo-płacowy polega na przeprowadzeniu przeglądu stanu administracji personalnej, zaproponowaniu niezbędnych zmian i przygotowaniu procedur działania, pozwalających na samodzielną realizację wybranych elementów administracji kadrowej bądź stanowiących bazę do nawiązania stałej współpracy. Usługa ta rozpoczyna każdą współpracę z nowym klientem.

Audyt obejmuje m.in.:

  • akty prawa wewnętrznego; tj. regulaminy, zarządzenia, obwieszczenia, itp.,
  • dokumentację pracowniczą; tj. akty osobowe, ewidencja czasu pracy, itp.,
  • ustalanie uprawnień pracowniczych – urlopy, prawa emerytalne,
  • prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowniczych,
  • rozliczenia z ZUS, PFRON,

 Audyt kadrowo-płacowy

Audyt kadrowo-płacowy polega na przeprowadzeniu przeglądu stanu administracji personalnej, zaproponowaniu niezbędnych zmian i przygotowaniu procedur działania, pozwalających na samodzielną realizację wybranych elementów administracji kadrowej bądź stanowiących bazę do nawiązania stałej współpracy. Usługa ta rozpoczyna każdą współpracę z nowym klientem.

Audyt obejmuje m.in.:

  • akty prawa wewnętrznego; tj. regulaminy, zarządzenia, obwieszczenia, itp.,
  • dokumentację pracowniczą; tj. akta osobowe, ewidencja czasu pracy, itp.,
  • ustalanie uprawnień pracowniczych – urlopy, prawa emerytalne,
  • prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowniczych,
  • rozliczenia z ZUS, PFRON,