USŁUGI Z ZAKRESU BHP I PPOŻ

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy. Jest on zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w trakcie zatrudnienia. Pracodawcy, którzy świadomie inwestują w BHP w swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale również budują pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący zasadniczy element jej sukcesów. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie do bezpiecznego postępowania to inwestycja , która się opłaca.

Warto powierzyć to profesjonalistom

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!!!

USŁUGI Z ZAKRESU BHP I PPOŻ

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy. Jest on zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w trakcie zatrudnienia. Pracodawcy, którzy świadomie inwestują w BHP w swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale również budują pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący zasadniczy element jej sukcesów. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie do bezpiecznego postępowania to inwestycja , która się opłaca.

Warto powierzyć to profesjonalistom

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!!!