eWUŚ


Zweryfikuj i zaktualizuj swoje dane u płatnika składek

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi eWUŚ. Dlatego w bazie NFZ powinny być aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin. ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS a co za tym idzie i w NFZ mogą więc skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza.

Ubezpieczeni, tzn. pracownicy i pracodawcy powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań,a w szczególności o:

  • uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej itp.),
  • ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko,
  • ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.

W przypadku gdy elektroniczne potwierdzenie nie powiedzie się pozostają inne sposoby potwierdzenia ubezpieczenia. Ubezpieczony – pracownik lub członek rodziny – może okazać dowód ubezpieczenia, tj. druk ZCNA, RMUA, legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem itp. Jako nowość przepisy przewidują również możliwość potwierdzenia prawa do świadczeń za pomocą własnego oświadczenia osoby ubezpieczonej. Prawdziwość tego oświadczenia będzie potem weryfikował NFZ.