BHP


Usługi i szkolenia BHP dla firm i instytucji

Świadczymy kompleksowe usługi BHP, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom z Bydgoszczy i okolic. Nasza działalność opiera się o wygodny i opłacalny model outsourcingu, który sprawdza się zwłaszcza w przypadku podmiotów, wymagających sporadycznego wsparcia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy. To znakomita propozycja dla tych firm, które nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie etatowego specjalisty BHP.

Pomagamy przedsiębiorcom wdrożyć rozmaite działania i procedury, określone przez literę prawa. Prowadzimy konsultacje i kontrole, a także grupowe szkolenia BHP dla nowych i stałych pracowników. W zależności od potrzeb, usługi BHP mogą mieć charakter jednorazowego zlecenia lub stałej współpracy.

W przypadku działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonujemy je w naszej siedzibie w Bydgoszczy lub w dogodnym miejscu i formie, wedle życzenia klienta. Umożliwiamy swobodny dobór poruszanych zagadnień, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz stopień zainteresowania tematyką BHP.

USŁUGI BHP

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy. Jest on zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do wykonywania czynności służbowych oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w trakcie zatrudnienia. Pracodawcy, którzy świadomie inwestują w usługi BHP w swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale również budują pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący zasadniczy element jej sukcesów. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie do odpowiedzialnego postępowania to inwestycja, która się opłaca.

Warto powierzyć obsługę BHP profesjonalistom

usługi BHP Bydgoszcz

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Szkolenia BHP

1. SZKOLENIA BHP WSTĘPNE – organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzane są w formie instruktażu ogólnego.

2. SZKOLENIA BHP OKRESOWE – są cyklicznie organizowane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Organizujemy następujące szkolenia okresowe:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

W zależności od zajmowanego stanowiska szkolenia prowadzone są w formie: instruktaży, seminariów lub samokształcenia kierowanego. Posiadamy profesjonalnie opracowane programy szkoleniowe. Dysponujemy salą szkoleniową na kilkanaście osób. Na życzenie klienta szkolenia BHP mogą być przeprowadzane w siedzibie firmy.

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem, po którym wydajemy stosowne zaświadczenie.

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług!

Stała obsługa służby BHP

Stała obsługa służby BHP

W ramach kompleksowych usług, proponujemy obsługę służby BHP. Polega ona na regularnych kontrolach i konsultacjach głównego specjalisty ds. BHP w siedzibie przedsiębiorcy.

W ramach usługi służby BHP zapewniamy:

· kompleksowe szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników firmy,

· kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy,

· bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach,

· doradztwo i współdziałanie w opracowywaniu planów modernizacyjnych,

· opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz udział w dochodzeniach powypadkowych,

· przygotowanie i weryfikację ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

· współpracę z jednostkami zewnętrznymi.

Wszystkie zadania wykonywane są z należytą precyzją i z zachowaniem najwyższych standardów współpracy.