USŁUGI BHP

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy. Jest on zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w trakcie zatrudnienia. Pracodawcy, którzy świadomie inwestują w BHP w swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale również budują pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący zasadniczy element jej sukcesów. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie do bezpiecznego postępowania to inwestycja, która się opłaca.

Warto powierzyć to profesjonalistom

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!!!