13 lipca 2023

Konsultacje z pracownikami

Podjęcie przez pracodawcę niektórych decyzji wymaga, by najpierw przeprowadził w tym zakresie konsultacje ze swoimi pracownikami. W przypadku, gdy nie […]

19 grudnia 2022

Wynagrodzenie za pracę

Analizując szeroko rozumiane przepisy płacowe (Kodeks Pracy, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych) […]

12 kwietnia 2022

Przejście zakładu pracy

W Kodeksie pracy nie określono, czym jest przejście zakładu pracy lub części zakładu pracy na innego pracodawcę zgodnie z art. […]