28 marca 2024

Składki ZUS od wspólników spółek z o.o.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że należy opłacać składki od wynagrodzenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za czynności wykonywane na rzecz […]

10 marca 2024

Zatrudnianie cudzoziemców

Paszport biometryczny Paszport biometryczny to dokument tożsamości pozwalający zidentyfikować tożsamość na podstawie cech ciała, takich jak linie papilarne czy wzór […]

13 stycznia 2024

Kilka słów o umowach o dzieło

Umowa o dzieło jest umową REZULTATU , a nie STARANNEGO DZIAŁANIA, które są charakterystyczne dla umów zlecenia. Oznacza to, że […]

13 lipca 2023

Konsultacje z pracownikami

Podjęcie przez pracodawcę niektórych decyzji wymaga, by najpierw przeprowadził w tym zakresie konsultacje ze swoimi pracownikami. W przypadku, gdy nie […]

19 grudnia 2022

Wynagrodzenie za pracę

Analizując szeroko rozumiane przepisy płacowe (Kodeks Pracy, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych) […]

12 kwietnia 2022

Przejście zakładu pracy

W Kodeksie pracy nie określono, czym jest przejście zakładu pracy lub części zakładu pracy na innego pracodawcę zgodnie z art. […]