Outsourcing kadrowo-płacowy

Nasza oferta skierowana jest do firm z terenu Bydgoszczy i okolic.

Obejmuje prowadzenie pełnej, bieżącej obsługi kadrowo-płacowej, a w szczególności:

Sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy:

·   sporządzanie umów o pracę, zgłaszanie pracownika do ZUS, przygotowywanie umów: o zakazie konkurencji oraz o odpowiedzialności materialnej, doradztwo w sprawie rozwiązania stosunku pracy, sporządzanie świadectw pracy.

Sporządzanie list płac, rozliczenia z US, ZUS, PFRON:

·      obliczanie wynagrodzeń pracowników – przygotowywanie list płac, obliczanie składek ZUS , zaliczek na podatek dochodowy, przygotowywanie deklaracji PFRON.

Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników:

·      prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy:

·     rejestrowanie czasu pracy pracowników z uwzględnieniem wszystkich rodzajów czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, pracy w nocy i godzinach nadliczbowych; doradztwo w przygotowaniu harmonogramów pracy na dany okres rozliczeniowy zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.

Rozliczanie czasu pracy kierowców:

·       rozliczanie tarczek i plików cyfrowych z tachografów za pomocą programu Tachospeed.

Opracowywanie niezbędnych aktów wewnętrznego prawa pracy:

·    sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz niezbędnych zarządzeń i obwieszczeń.

Stały monitoring zgodności działań z przepisami prawa pracy.

Outsourcing kadrowo-płacowy

Nasza oferta skierowana jest do firm z terenu Bydgoszczy i okolic.

Obejmuje prowadzenie pełnej, bieżącej obsługi kadrowo-płacowej, a w szczególności:

  • Sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy:

sporządzanie umów o pracę, zgłaszanie pracownika do ZUS, przygotowywanie umów, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, doradztwo w sprawie rozwiązania stosunku pracy, sporządzanie świadectw pracy.

  • Sporządzanie list płac, rozliczenia z US, ZUS, PFRON: 

obliczanie wynagrodzeń pracowników – przygotowywanie list płac, obliczanie składek ZUS , zaliczek na podatek dochodowy, przygotowywanie deklaracji PFRON.

  • Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników:

prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku.

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy:

rejestrowanie czasu pracy pracowników z uwzględnieniem wszystkich rodzajów czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, pracy w nocy i godzinach nadliczbowych; doradztwo w przygotowaniu harmonogramów pracy na dany okres rozliczeniowy zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy

  •  Rozliczanie czasu pracy kierowców:

rozliczanie tarczek i plików cyfrowych z tachografów za pomocą programu Tachospeed.

  • Opracowywanie niezbędnych aktów wewnętrznego prawa pracy:

sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz niezbędnych zarządzeń i obwieszczeń.

  • Stały monitoring zgodności działań z przepisami prawa pracy.