Szkolenia wstępne i okresowe

1.       SZKOLENIA WSTĘPNE – organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzane są w formie instruktażu ogólnego.

2.       SZKOLENIA OKRESOWE – są cyklicznie organizowane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Organizujemy następujące szkolenia okresowe:

·         dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

·         dla pracowników administracyjno-biurowych

·         dla pracowników na stanowiskach robotniczych

W zależności od zajmowanego stanowiska szkolenia prowadzone są w formie: instruktaży, seminariów lub samokształcenia kierowanego. Posiadamy profesjonalnie opracowane programy szkoleniowe. Dysponujemy salą szkoleniową na kilkanaście osób. Na życzenie klienta szkolenia mogą być przeprowadzane w siedzibie firmy.

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem, po którym wydajemy stosowne zaświadczenie.

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług!!!

 Szkolenia wstępne i okresowe

  1.  SZKOLENIA WSTĘPNE – organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzane są w formie instruktażu ogólnego.
  2. SZKOLENIA OKRESOWE – są cyklicznie organizowane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Organizujemy następujące szkolenia okresowe:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia prowadzone są w formie instruktaży, seminariów lub samokształcenia kierowanego. Posiadamy profesjonalnie opracowane programy szkoleniowe dostosowane do rodzaju stanowiska. Dysponujemy salą szkoleniową na kilkanaście osób. Na życzenie klienta szkolenia mogą być przeprowadzane w siedzibie jego firmy.

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem, po którym wydajemy stosowne zaświadczenie.

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług!!!