Stała obsługa

W ramach kompleksowych usług, proponujemy usługę służby bhp. Polega ona na regularnych kontrolach i konsultacjach głównego specjalisty ds. BHP w siedzibie przedsiębiorcy.

W ramach usługi służby BHP zapewniamy:

 • kompleksowe szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników firmy
 • kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach
 • doradztwo i współdziałanie w opracowywaniu planów modernizacyjnych
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz udział w dochodzeniach powypadkowych
 • przygotowanie i weryfikację ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • współpracę z jednostkami zewnętrznymi

Wszystkie zadania wykonywane są z należytą precyzją i zachowaniem najwyższych standardów współpracy.

 Stała obsługa

W ramach kompleksowych usług, proponujemy STAŁĄ OBSŁUGĘ BHP w firmach, która polega na regularnych kontrolach specjalisty ds. BHP.

W ramach stałej obsługi zapewniamy:

 • kompleksowe szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników firmy
 • kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach
 • doradztwo i współdziałanie w opracowywaniu planów modernizacyjnych
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz udział w dochodzeniach powypadkowych
 • przygotowanie i weryfikację ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • współpracę z jednostkami zewnętrznymi

Wszystkie zadania wykonywane są z należytą precyzją i zachowaniem najwyższych standardów współpracy.