Szkolenia BHP wstępne organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzane są w formie instruktażu ogólnego.

    Jak możemy pomóc?