Szkolenia BHP okresowe są cyklicznie organizowane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Organizujemy następujące szkolenia okresowe:

 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe należy przeprowadzać:

 • co najmniej raz w roku – dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne
 • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • raz na 5 lat – dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz pracowników, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP
 • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Kiedy należy wykonać pierwsze szkolenie okresowe?

 • w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy – dotyczy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy – dotyczy pozostałych pracowników.

W zależności od zajmowanego stanowiska szkolenia prowadzone są w formie: instruktaży, seminariów lub samokształcenia kierowanego. Posiadamy profesjonalnie opracowane programy szkoleniowe. Dysponujemy salą szkoleniową na kilkanaście osób. Na życzenie klienta szkolenia mogą być przeprowadzane w siedzibie firmy.

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem, po którym wydajemy stosowne zaświadczenie.

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług!!!

  Jak możemy pomóc?