Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Przepisy Kodeksu Pracy (art. 207¹, §1, pkt 3) nakładają na pracodawcę obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy.

Umożliwiając Państwu realizację powyższych przepisów organizujemy:

  • Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy – celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Kurs jest prowadzony w formie wykładów, prezentacji i ćwiczeń przez dyplomowanego instruktora Ratownictwa Medycznego. Każdy z uczestników otrzymuje materiały dydaktyczne oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdobyciu niezbędnej wiedzy.

    Jak możemy pomóc?