Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa dla firm

Nasza oferta skierowana jest do firm z terenu Bydgoszczy i okolic.

Obejmuje prowadzenie pełnej, bieżącej obsługi kadrowo-płacowej, a w szczególności:

  • Sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy: sporządzanie umów o pracę, zgłaszanie pracownika do ZUS, przygotowywanie umów: o zakazie konkurencji oraz o odpowiedzialności materialnej, doradztwo w sprawie rozwiązania stosunku pracy, sporządzanie świadectw pracy.
  • Sporządzanie list płac, rozliczenia z US, ZUS, PFRON: obliczanie wynagrodzeń pracowników – przygotowywanie list płac, obliczanie składek ZUS , zaliczek na podatek dochodowy, przygotowywanie deklaracji PFRON.
  • Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników: prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku.
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy: rejestrowanie czasu pracy pracowników z uwzględnieniem wszystkich rodzajów czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, pracy w nocy i godzinach nadliczbowych; doradztwo w przygotowaniu harmonogramów pracy na dany okres rozliczeniowy zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.
  • Rozliczanie czasu pracy kierowców: rozliczanie tarczek i plików cyfrowych z tachografów za pomocą programu Tachospeed.
  • Opracowywanie niezbędnych aktów wewnętrznego prawa pracy: sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz niezbędnych zarządzeń i obwieszczeń.
  • Stały monitoring zgodności działań z przepisami prawa pracy.

    Jak możemy pomóc?