Audyt kadrowo-płacowy polega na przeprowadzeniu przeglądu stanu administracji personalnej oraz zaproponowaniu niezbędnych zmian. Dzięki tej usłudze możliwe jest wyeliminowanie potencjalnych błędów w prowadzonej dokumentacji. Ponadto, na podstawie przeprowadzonych działań i wynikających z nich ustaleń, przygotowywane są procedury, które pozwolą na samodzielną realizację wybranych elementów administracji kadrowej. Przeprowadzenie takiej usługi stanowi podstawę do nawiązania stałej współpracy.

Audyt obejmuje m.in.:

  • akty prawa wewnętrznego; tj. regulaminy, zarządzenia, obwieszczenia, itp.,
  • dokumentację pracowniczą; tj. akty osobowe, ewidencja czasu pracy, itp.,
  • ustalanie uprawnień pracowniczych – urlopy, prawa emerytalne,
  • prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowniczych,
  • rozliczenia z ZUS, PFRON.

    Jak możemy pomóc?