Zewnętrzny Dział Kadr „ANDO” oferuje pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji, takiej jak:

  • Klauzule informacyjne
  • Procedury ochrony danych osobowych
  • Polityka RODO w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

    Jak możemy pomóc?