Organizację pracy i warunki wynagradzania określają akty wewnątrzzakładowe, jakimi są regulaminy.

Regulamin Pracy wprowadza się w celu ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników ma obowiązek wprowadzenia Regulaminu Pracy. Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób, ale mniej niż 50 osób, mogą stworzyć Regulamin Pracy, aczkolwiek nie mają takiego obowiązku.

W Regulaminie Wynagradzania ustala się warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą i warunki ich nabywania.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników ma obowiązek wprowadzenia  Regulaminu Wynagradzania.

Kodeks pracy przewiduje również Regulamin pracy zdalnej.

Zewnętrzny Dział Kadr „ANDO” oferuje pomoc w opracowaniu tych dokumentów.

    Jak możemy pomóc?