Wielokrotnie przedsiębiorcy zostają zaskoczeni niespodziewana kontrolą z Państwowej Inspekcji Pracy, zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Straży Granicznej, Inspektoratu Transportu Drogowego lub innych instytucji, które w swoich kompetencjach mają działania sprawdzające i weryfikujące. Bardzo często osoby odpowiedzialne za sprawy pracownicze nie są w stanie pracować pod stresem bądź nie mają wystarczająco dużo czasu aby jednocześnie realizować swoje obowiązki oraz współpracować z kontrolerami. Zewnętrzny Dział Kadr ANDO Sp. z o.o. wspiera firmy w takich sytuacjach. Jesteśmy w stanie przejąć na siebie ciężar kontroli, umożliwiając przedsiębiorcy i osobą u niego zatrudnionym zająć się bieżącymi sprawami firmy.

    Jak możemy pomóc?