Zewnętrzny Dział Kadr

Przyjazne kadry + Rzetelne płace = Nowoczesny outsourcing

Outsourcing kadrowo-płacowy

Konsultacje kadrowo-płacowe

Pogotowie kadrowo-płacowe

Służba BHP

Czym się zajmujemy

Poufność i ochrona danych osobowych

ANDO Sp. z o.o. buduje silne i trwałe relacje ze swoimi partnerami biznesowymi, oparte na wzajemnym zaufaniu. Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności powierzonych danych osobowych osób zatrudnionych u kontrahentów jest dla nas absolutnym priorytetem. Jako podmiot przetwarzający przestrzegamy wszystkich przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Zakres powierzonych nam danych to:

  1. dane osobowe obecnych i byłych pracowników i zleceniobiorców niezbędne w procesie zatrudnienia,
  2. dane osobowe dzieci i współmałżonków ww. osób w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków ubezpieczeniowych.

Na podstawie umowy o powierzeniu danych, Zewnętrzny Dział Kadr ANDO Sp. z o.o. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania usługi outsourcingu kadrowo-płacowego.

Każdy, którego dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych należy niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres biuro@zdkando.pl, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia.

Wybrani klienci